Condiții de internare a pacienților

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de spitalizare de zi.

Programarea pacientului:

 • se face telefonic – la numerele de telefon afisate pe SITE-ul propriu, precum si:

 • la intrarea in clinica,

 • pe bannere / panouri publicitare

 • pe pliante

 • pe carti de vizita

 • documentele medicale eliberate anterior de personalul clinicii

 • direct, la receptie – persoana sau apartinatorul solicita programare, iar registratorul inregistreaza programarea in Registrul de programari, in functie de disponibilitate (paturi libere, medic, afectiune, urgenta, control, recontrol, etc.); registratorul noteaza data si ora programarii pe un formular tip si il inmaneaza persoanei care a solicitat programarea

 • programare on – line – cu buton pe desktopul calculatorului din receptie

 

Pacientul programat– se prezintă la registratura unitatii cu urmatoarele documente:

 1. Biletul de trimitere / internare de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulator in contract cu CJAS (cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale)

 2. Buletin de identitate sau carte de identitate/ copie după certificatul de naștere (pentru copii sub 14 ani)

 3. Cardul de sanatate (pentru urgente medico-chirurgicale cardul de sanatate nu este obligatoriu la internare, insa este obligatoriu la externare) pentru toti pacientii, cu exceptia pacientilor sub 18 ani sau

  • Adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului

  • Adeverinta de inlocuire a cardului de sanatate eliberata de CJAS in termen de valabilitate (2 luni de la data emiterii) pentru cazurile in care pacientul a avut card, insa l-a pierdut, i-a fost furat sau cardul s-a defectat.

 1. Adeverinta de la locul de munca, daca este cazul, pentru concediu medical.

                                                                        Descarcă PDF