Protecția datelor cu interes personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si Legea nr 190/18.07.2018 privind masurile de punere in aplicare a regulamentului mentionat anterior, spitalul fiind înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 20148, conform legii.

Conform dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date si Legea nr 190/18.07.2018 privind masurile de punere in aplicare a regulamentului mentionat anterior,, spitalul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către pacienți.

Spitalul va păstra confidențialitatea acestor informații.

Conform dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date si Legea nr 190/18.07.2018 privind masurile de punere in aplicare a regulamentului mentionat anterior, vă sunt recunoscute următoarele drepturi:

  • (1) dreptul la informare ,
  • (2) dreptul de acces la date ,
  • (3) dreptul de intervenție asupra datelor,
  • (4) dreptul la opoziție ,
  • (5) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
  • (6) dreptul de a va adresa justiției .

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la sediul spitalului. Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului este reglementat prin Legea 46/2003.

Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Descarcă PDF